Download onze nieuwste BrightSign-software

MAP-beleid

Beleid voor de VS en Canada

Beleid inzake minimum geadverteerde prijzen

Ter bescherming van de investering van onze wederverkopers en de reputatie van ons merk, BrightSign LLC ("BrightSign", "wij", "ons" of "onze (s)") heeft eenzijdig een MINIMUM ADVERTENTIEBELEID (de "Policy"). Het beleid is ontworpen om onze klanten te voorzien van toegang tot sterke pre-sale en post-sale ondersteuning van de distributeurs en wederverkopers van onze producten (gezamenlijk, "Resellers") en om onze producten in staat te stellen met meer succes te concurreren.

BrightSign heeft dit beleid eenzijdig aangenomen en BrightSign zal dit beleid eenzijdig handhaven.

Dekking

Dit beleid is van toepassing op alle partijen die BrightSign-merkproducten doorverkopen op het internet, met inbegrip van via websites, banneradvertenties, broadcast e-mails, bestemmingspagina's, sites van derden, gesponsorde advertenties, webwinkel listings, veilingsites, en marktplaats site zoekopdrachten / feeds (gezamenlijk "Resellers"). Bovendien, alle BrightSign Resellers die BrightSign producten doorverkopen aan een derde internet verkoper zijn verplicht om de derde internet verkoper van het beleid op de hoogte, en ook op de hoogte BrightSign van de naam en de contactgegevens voor de derde internet reseller. Dit Beleid is ook van toepassing op gedrukte massamedia (met inbegrip van vakbladen, tijdschriften en kranten), gedrukte catalogi en direct mail advertising.

MAP-beleid

De MAP-prijs waartegen alle BrightSign Producten mogen worden geadverteerd is niet minder dan 100% van de catalogusprijzen voor deze producten, zoals vermeld in de op dat moment geldende aanbiedingen op BrightSign's bedrijfswebwinkel.

Elke distributeur of reseller is vrij om de prijs te bepalen waarvoor het zal adverteren BrightSign Producten voor wederverkoop. Op dezelfde manier is BrightSign vrij om te bepalen met welke bedrijven het zaken doet en met welke niet. BrightSign's eenzijdig beleid is niet om haar producten te verkopen, direct of indirect, aan een wederverkoper als die wederverkoper adverteert of promoot een van BrightSign's producten in een van de media hierboven vermeld tegen een prijs die lager is dan de minimumprijs geadverteerd in dit MAP-beleid.

De werkelijke prijzen die aan klanten in rekening worden gebracht, mogen worden doorgegeven per telefoon, e-mail, displays in winkels, webpagina's of mededelingen ter bevestiging van productaankopen, en elke gereduceerde prijs die een wederverkoper in het online winkelwagentje van een koper wil plaatsen. Verklaringen zoals "bel voor de prijs" en "we zullen elke prijs evenaren" zijn toegestaan.

Deze MAP-beleid geldt alleen voor geadverteerde prijzen en is niet van toepassing op de werkelijke wederverkoopprijzen. Wederverkopers van BrightSign producten blijven vrij om deze producten te verkopen tegen elke prijs die zij verkiezen.

Handhaving van beleid

1. Als een Reseller schendt dit beleid op een winkel locatie, of op een bijbehorende website, dan BrightSign zal dit beschouwen als een schending door de Reseller.

2. BrightSign behoudt zich het recht voor om alle lopende bestellingen te annuleren, toekomstige bestellingen te beperken, of een Reseller's account op te schorten indien BrightSign redenen heeft om aan te nemen dat:

i. een Reseller de bepalingen van dit beleid heeft geschonden; of

ii. een Reseller van plan is dit beleid te schenden.

BrightSign of zijn beleidsbeheerder is als enige verantwoordelijk voor het bepalen of een schending van het Beleid heeft plaatsgevonden. BrightSign kan zich bezighouden met het toezicht op de geadverteerde prijzen van producten die onder dit beleid, hetzij rechtstreeks of via het gebruik van derden. Derden ingehuurd door BrightSign kunnen zich bezighouden met het toezicht op website reclame, met inbegrip van maar niet beperkt tot herziening van de geadverteerde prijzen.

BrightSign vraagt niet, noch zal accepteren, enige verzekering van naleving of instemming met dit beleid van een Reseller. BrightSign zal niet bespreken eventuele voorwaarden van aanvaarding met betrekking tot dit beleid. BrightSign vertegenwoordigers zijn niet toegestaan om te bespreken of te beïnvloeden dit beleid met Resellers, en BrightSign vertegenwoordigers hebben geen bevoegdheid om afstand te doen van dit beleid. Geen agent van BrightSign is bevoegd om te vragen of te accepteren een overeenkomst of verzekering van de naleving met betrekking tot dit beleid.

Dit beleid kan worden gewijzigd of geannuleerd door BrightSign op elk moment naar eigen goeddunken.

Alle beleidsgerelateerde vragen moeten worden gericht aan legal@brightsign.biz.